Lỗi Staking, chưa harvest nhưng báo harves rồi, mất rất nhiều items

Mình staking chưa harvest nhưng báo you have harvested rất nhiều items, mấy lần trước cũng bị vậy, nhờ dev check lại tất cả các lần mình nhận item stake giúp
ví:
0x58c32Fc7aD39528388E126c8cB05211980F86f18

Bạn gửi ví nhé thì mới check được ạ

mình quên sorry
0x58c32Fc7aD39528388E126c8cB05211980F86f18

Đây là giao dịch redeem GameItems của bạn nhé

https://bscscan.com/tx/0xfc0a31391151749e2f7d2cddf92854c8a6c3f79f6339dbeba4bc50c0e876de67

Ngày 28.2 lúc 8:43’ bạn redeem được 8 potions, 84 crickets, 84 Grasshopper" và 84 “Lizard”

ý là cái phần you have harvested 4xx/9xx kia là sao ad, cuối cùng phần mình nhận là phần 2xx cho 7 ngày stake thôi đúng ko

Bạn stake tổng cộng 11000 RICEs. Mỗi ngày được 9 items, tổng trong 7 ngày sẽ là 693 items. Mỗi 3 ngày bạn được cộng thêm 1 potion cho 1000 RICE, như vậy bạn sẽ có thêm 22 potions nữa.
Vậy hôm nay bạn sẽ nhìn thấy tổng số items nhận được là 715 ITEMS

Bạn đã redeem 2 lần, tổng là 455 items. → bạn sẽ nhìn thấy con số 455/715 items

Vậy bạn cón redeem được 260 items