Không thể up gà lên legend từ trang pro5

Đã điền đủ 80 id gà và 1 id gà gốc nhưng khi ấn go legend thì loading rất lâu và khi loading xong thì bụ lỗi bnb quá cao (0.35-0.47) ,hãy khắc phục sớm giúp tôi vì tình trạng này đã xảy ra từ lâu mà k thấy khắc phục ,xin cảm ơn!

Bạn vui lòng cung cấp địa chỉ ví và danh sách 81 gà để chúng tôi kiểm tra

D/c ví: 0x073eA37894bFE3Ba5De4C7558E8158262F253663

Id 80 gà làm phôi : 11313,12002,12207,127180,13050,131638,13176,133053,133054,136203,139274,139549,140611,141021,14190,142048,142951,143398,143399,143436,143442,143508,143528,143534,143537,143542,143544,143545,143555,143557,143559,143574,143579,143585,143588,143664,143670,143676,143678,143679,14864,15734,17365,17367,2131,26718,26721,27585,28838,2973,3066,32541,4263,432,437,44346,4690,47187,50774,51569,51633,51658,54166,56958,57753,60546,60550,6072,6150,63692,65827,67291,68663,699,72360,72600,72602,72611,72617,72642

Id gà gốc: 143596

Thanks!

Hi,

Cảm ơn thông tin của bạn. Chúng tôi đã thấy lỗi. Nguyên nhân là do hệ thống chưa xin đủ quyền tiêu RGOLDs trong ví của bạn.

Chúng tôi đã update bản sửa lỗi. Bạn có thể thử lại

Thanks ad ,giờ mình up tiếp sang gà moon palace thì trong ví có 89 con trong đó có 4 con hạng đồng là còn 85 con lông nhưng trên web trong pro5 chỗ up gà chỉ hiện có 79 id gà ,mong ad fix dùm thanks ad

Đã up dc hết lên legend nhưng con gà này không thành legend mà vẫn là gà thường

#35460 đã được synced. Bạn kiểm tra lại nhé

Chỉ những gà đang không camping, hạng lông, gà thường, thì mới hiển thị ở màn hình này bạn nhé. Bạn kiểm tra lại nhé

Nó mới chỉ hiện trg Feeding còn trong combat với inventory chưa thấy đâu ad ơi

Tôi chưa hiểu câu hỏi của bạn.

Danh sách Gà phù hợp để chuyển hóa thành Legendary được hiển thị theo điều kiện: Gà thường, hạng lông, đang không camping.

Nếu bạn thấy có gà nào không hiển thị trong danh sách bạn thấy vui lòng cho chúng tôi xin ID để kiểm tra

RB Ad.