Hỗ trợ mất máu khi cho gà hồi sinh

dạ em cho 10 gà ăn mà chỉ có 1 gà đc hồi sinh , check dum e ạ e cám ơn
ví em : 0x1B2be2fE08c87920233278B6173c7AdA8da50071

Hi,

Hôm qua bạn cho ăn lúc 2022-02-28 08:03:11 (Việt Nam!). Theo như server lưu lại thì bạn chỉ dùng crickets để cho gà ăn. Các con gà của bạn là đang hết sạch máu hay sao? Nếu hết sạch máu thì phải dùng Potion để hồi sinh mới được