Em claim rice k về ví ạ

e có 2 acc đều k claim đc rice về ví ạ.xin kiểm tra giúp e 0x51EF9085b451501518B03F5969657c541506308b

Hi,

Bạn claim RICE ở trang nào vậy ạ? Có giao dịch xảy ra không hay là lỗi trước khi ví metamask mở ra?

e claim trang chu ak ca 2 acc luon

Hi

Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi của bạn. Bạn đang nói tới Reward Claim hay là Staking? Lỗi xảy ra là lỗi gì, bạn có thể chụp lại screenshot lỗi hay thông báo lỗi không?