Đề nghị Dev, admin giải thích việc Rgold sau khi verifi trong 24h thì bị mất hơn 3000 Rgold theo ý nghĩa nào?

  1. Hình ảnh đã chụp trong đêm ngày 4/11/2022 thì có 3060 Rgold chưa verifi
  2. Qua ngày 5/11/2022 sau khi verifi theo thường lệ 24h thì kg thấy 3060 Rgold không được cộng vào phía “Total verified RGOLDs” mà mất hẳn ?

Vậy hỏi dev, admin thuật toán kiểu gì CHÍNH - HAY TÀ, game quyết định đi theo chính THỐNG - hay MA GIÁO mà Rgold mất VỚI SỐ LƯỢNG LỚN kg biết mất vì lý do gì ?? > người chơi như tôi không hiểu lý do? (Đây là lần thứ 4 mình thấy xảy ra vấn đề như vậy)

Hello,

We will investigate the issue if you provide your Wallet.

I understand your disappointment when you lose the RGOLDs, but please calm down and wait for the answer before raising the unfriendly conclusion. Irrational comment will be banned. By the way, we keep providing our support for a very long time so you should know that “stealing” this amount of RGOLDs do not make us richer :slight_smile: . It may be a technical issue and we will fix it for you.

Looking forward for your Wallet.

ok, your Wallet.
0xD045562FbFd1E775a6C0Fb079aF06128547B7D45
đây là lần thứ 2 trong tháng tôi thấy mất Rgold (lần 1 cũng khoảng hơn 3000 Rgold vào ngày 2/11 mà tôi không chụp hình đc vì nghỉ verifi bình thường như mọi ngày)

Một điều nữa đây cũng là lần thứ 2 tôi viết phản ảnh lên việc mất Rgold. Lần đầu tôi phản ảnh qua Telegram: Contact @roosterbattlevn

Hi,

Thanks for patience. We investigated the issue but unfortunately couldn’t find the root cause. For your information, here’s the process of verifying ingame balance:

  1. Looking for unverified battles
  2. Calculate earning RGOLDs from those battles
  3. Mark battles as verified
  4. Increase your balance

However, for some reason, step 4 is missing. I’m assuming that after the first 3 steps, system is hang and step 4 is not done properly.

We are still looking into this. Meanwhile, we have returned your lost RGOLDs in your balance.

Best regards
RB Team