Bị mất gà và game loading mãi ko vào

Tôi gặp 2 vấn đề:

  1. Tôi có 112 con gà, 2 hôm nay kiểm tra chỉ còn 98 con. Tôi thử xem 1 con ID 21006 của mình trên chain (Tranx: https://bscscan.com/token/0x7a4d7919996a71eaf60376141ca0dff6e644673a?a=21006) vẫn còn trong ví nhưng ko hiện trong game.

  2. Game loading mãi ko vào nên ko cho ăn dc

Mod hỗ trợ giúp.
Cám ơn.

Chào bạn,

  1. Owner của gà 21006 là 0xD2bd7dBa133dDbCfD4991075E24Ee65A7985BcEB

Đây có phải ví của bạn? Ví này bạn đang chỉ nhìn thấy 98 con là do tổng số NFTs bạn có (gà + skill) vượt quá 500. Hiện tại Blockchain Node của chúng tôi đang có lỗi khi lấy lại danh sách NFTs nếu vượt quá 500. Lỗi này đang được sửa (dự kiến trong ngày) và bạn sẽ sớm nhìn thấy gà của mình. Bạn có thể thử vào Web để kiểm tra profile của mình

  1. Như đã nói ở trên, nếu số NFTs của bạn vượt quá 500 thì server của chúng tôi đang có sự cố. Nếu gà của bạn chết trong thời gian này, hãy liên hệ Mod để được trợ giúp hồi sinh

Best regards

Đấy là ví của tôi. Cám ơn mod đã hỗ trợ.